STANDARD WYKONANIA

Osiedle Piaskowy Zakątek to 20 domów w zabudowie bliźniaczej

oraz 2 budynki wolnostojące.

I. Stan surowy

1. Fundamenty – żelbetowe izolowane: izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm.
2. Ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ocieplenie gr. 15cm wełna mineralna.
3. Ściany wewnętrzne – pustak ceramiczny, na poddaszu częściowo płyta gips-karton.
4. Stropy – żelbetowe monolityczne.
5. Dach – konstrukcja drewniana, ocieplenie wełna mineralna gr. 25cm, pokrycie dachówką  Brass, kompletne orynnowanie
wraz z rurami spustowymi.
6. Schody – żelbetowe, włącznie ze schodami na poddasze.

II. Wykończenie

1.  Posadzki – na stropach: wylewka cementowa, izolacja cieplna i akustyczna styropian gr. 7cm, na gruncie:
wylewka cementowa, izolacja cieplna styropian 12cm, izolacja przeciwwilgociowa, wylewka betonowa 10cm.
2.  Tynki – gipsowe maszynowe, na poddaszach ściany częściowo wykończone płytą gips-karton, bez gładzi gipsowych.
3.  Elewacja – wyprawa tynkarska lekka-mokra, tynk silikatowy barwiony w masie, cokół budynku tynk ozdobny Ameristone.
4.  Parapety - zewnętrzne z blachy powlekanej.
5.  Stolarka okienna – wysokiej jakości okna PCV okleinowane jednostronnie, na poddaszu okna połaciowe FAKRO.
6.  Drzwi wejściowe – antywłamaniowe klasy C, ocieplone.
7.  Elementy zewnętrzne – pergole zewnętrzne przed budynkami na słupach żelbetowych, belki i rygle drewniane.
Wejścia na posesję zintegrowane z bramą przesuwną oraz furtką z profili walcowanych, malowanych.

III. Instalacje

Budynki zostaną wyposażone w następujące instalacje:
1. Instalacja grzewcza – źródłem ciepła jest gazowy kocioł kondensacyjny. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie
w podgrzewaczu. Na  kondygnacji parteru ogrzewanie podłogowe, I piętro i poddasze grzejniki płytowe z podejściem ze ściany.
2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej.
3. Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
4. Wentylacja mechaniczna – z odzyskiem ciepła. Każdy budynek wyposażony w centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną
z rekuperatorem. Centrala ma możliwość pracy z podwyższoną i obniżoną wydajnością powietrza.
5. Instalacja elektryczna – zasilanie budynku będzie odbywać się ze złącza kablowego poprzez układ przyłączeniowo-pomiarowy
umieszczony w granicy działki w ogrodzeniu, obok bramy wjazdowej na teren posesji. Pomiar realizowany będzie za pomocą
3-fazowego licznika energii elektrycznej. W każdym domu znajdować się będzie tablica elektryczna z której zasilane będą
poszczególne obwody. Instalacja elektryczna obejmuje wykonanie okablowania dla instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych,
instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalację ochrony przepięciowej i odgromowej.
Instalacja niskoprądowa obejmuje wykonanie instalacji video-domofonowej, alarmowej oraz okablowanie dla instalacji RTV-SAT.

IV. Teren osiedla, uzbrojenie

Na terenie osiedla będą wykonane następujące sieci:
1. Miejska sieć wodociągowa – o średnicy 100mm. Przyłącza  budynków do sieci będą realizowane poprzez studzienki
wodomierzowe. Na sieci będzie zamontowany hydrant zewnętrzny.
2. Miejska sieć kanalizacji sanitarnej – z kamionki o średnicy 300/400mm. Przyłącza do budynków poprzez studzienki betonowe.
3. Sieć kanalizacji deszczowej – wody opadowe z dachów, podjazdów i dróg będą odprowadzane poprzez układ kanalizacji
opadowej wykonanej z rur PCV, studni rewizyjnych i wpustów drogowych.
4. Sieć gazowa – zasilanie budynków będzie realizowane poprzez układ redukcyjno-pomiarowy zabudowany w szafkach gazowych
zlokalizowanych w ogrodzeniu posesji.
5. Sieć energetyczna niskiego napięcia – przyłącza do budynków realizowane za pomocą złącza kablowego umiejscowionego
w ogrodzeniu posesji.
6. Sieć telekomunikacyjna – przyłącza do budynków za pomocą studzienek telekomunikacyjnych.

V. Części wspólne

1. Oświetlenie zewnętrzne – wzdłuż drogi osiedlowej będą zamontowane lampy oświetleniowe w technologii LED.
2. Wjazd na osiedle – brama wjazdowa na osiedle sterowana automatycznie, pilotem, furtka z kontrolą dostępu (domofon).
3. Komunikacja osiedlowa – droga, chodnik, wjazdy na posesję, dojścia do budynków wykonane z kostki betonowej. Parking
zlokalizowany w pobliżu bramy wjazdowej na osiedle z krat geosystemowych.